Frau bei der Geburtsvorbereitung

وضاحت در مورد مداخلات پزشکی در هنگام زایمان

پزشکان و سایر افرادی که از شما مراقبت پزشکی می‌کنند، تنها در صورتی مجاز به انجام یک مداخله پزشکی برای شما یا کودک شما هستند که شما رضایت کتبی خود را داده باشید. این امر در مورد زایمان و مدت کوتاه پس از آن نیز اعمال می‌شود. به استثناء شرایط اضطراری و شرایطی که در آنها برای نجات جان شما و کودک‌تان باید خیلی سریع تصمیم‌گیری شود. در سایر موارد دیگر، پزشک یا قابله (ماما) باید قبل از مداخله پزشکی، دلیل، هدف و خطرات احتمالی درمان را به شما اطلاع داده باشد. آنها همچنین باید اطلاعات مربوط به روش‌های درمانی احتمالی دیگر را به شما بدهند. همچنین باید به شما گفته شود که اگر مداخله مورد نظر را رد کنید، عواقب آن چه خواهد بود. این موارد باید به صورت کتبی ثبت و امضا شود. قبل از زایمان می‌توانید از قرار ملاقات‌ها با پزشک یا قابله (ماما) استفاده کنید تا در مورد آنچه در هنگام زایمان برای شما مهم است صحبت کنید. پزشک و قابله (ماما) می‌توانند به شما بگویند که برخی اقدامات چه مزایا و معایبی برای شما دارد. اگر ضرورت به مداخله‌ای پزشکی در حین زایمان شود که از قبل قابل پیش بینی نبوده باشد، در طول آماده سازی مداخله، در مورد آن وضاحت داده می‌شود.

القای زایمان

تقریباً همه نوزادان در عرض دو هفته قبل یا بعد از موعد مقرر به دنیا می‌آیند. اگر وضعیت شما و جنین خوب باشد، در هفته اول پس از موعد زایمان خطر خاصی برای هیچ یک از شما وجود ندارد. اما پس از آن، خطر ابتلا به مشکلات سلامتی شما یا کودک افزایش می‌یابد. سپس می‌توان زایمان را القا کرد. پزشکان و قابله‌ها (ماماها) گزینه‌های مختلفی برای این کار دارند. آنها می‌توانند دارو تجویز کنند و همچنین کمک مکانیکی ارائه دهند. با این حال، همه روش‌ها برای هر زن مناسب نیست. همچنین، هیچ تضمینی وجود ندارد که القای زایمان همیشه کارساز باشد. بهتر است با قابله (ماما) و پزشکان خود در مورد اقدامات القای زایمان توسط بیمارستان یا مرکز زایمانی که در آن زایمان خواهید کرد صحبت کنید. اجازه دهید مزایا و معایب را برای شما توضیح دهند. القای زایمان یک امر اورژانسی نیست. اینکه آیا و چه موقع باید زایمان را القا کرد تصمیم شخصی است. می‌توانید این مورد را با پزشکانی که از شما مراقبت می‌کنند در میان بگذارید.