HEDI - پشتیبانی دیجیتال در مورد بارداری

چندزبانه و قابل فهم

HEDI محتوای آموزنده‌ی چند رسانه‌ای ارائه می‌کند که توسط متخصصین تالیف شده‌اند.

Hebamme und Mutter
Frau hält Kind
Arzt

دریافت امن اطلاعات در حین بارداری

بیش از ۱۶۰ مقاله و بیش از ۱۰۰۰ نقطه تماس در جنوب نیدرزاکسن: HEDI اطلاعات را با افراد تماس در نزدیک مکان زندگی شما ارتباط می‌دهد!

اصطلاحات مهم

اصطلاحات فنی و واژه‌های خارجی مربوط به بارداری و زایمان به طور مختصر و ساده در واژه‌نامه توضیح داده شده است.

HEDI برای چه کسانی است؟

سوالات متداول

  • در HEDI پیشکش‌های مشاوره‌ هدفمند برای زنان باردار و خانواده‌های جوان، مراکز پزشکی و قابلگی (مامایی)، کلینیک‌ها و ادارات دولتی را خواهید یافت. بنابراین شما همیشه سریع خواهید دانست که برای نگرانی‌های خود به چه کسی مراجعه کنید.

  • ساده ترین راه برای انجام این کار ارسال یک ایمیل به آدرس تماس ما است. تنها چیزی که نیاز داریم اطلاعاتی در مورد پیشکش‌های مشاوره است. حداقل باید صفحه اصلی، اطلاعات تماس و آدرس خود را برای ما ارسال کنید. از بهار سال ۲۰۲۲ این امکان برای کاربران فراهم خواهد شد که خودشان پیشکش‌های مشاوره خود را وارد کنند.

  • پروژه HEDI از سه بخش تشکیل شده است: اطلاعات، ارتباط و هماهنگی. زیربخش‌های اطلاعات پروژه به عنوان پروژه‌ای از منطقه بهداشتی گوتینگن / ساکسونی جنوبی در چارچوب مناطق بهداشتی نیدرزاکسن تمویل می‌شود. بخش‌های ارتباطات و هماهنگی توسط صندوق اجتماعی اروپا به عنوان بخشی از برنامه "نوآوری اجتماعی" تامین می‌شود.